Realizace projektu 079/24/OŠK statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti sportu

Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. chce poděkovat statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih za podporu při projektu „Celoroční podpora šachového klubu“.

V rámci projektu se Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. mimo jiné zavázal k modernizaci šachového vybavení, využití prostředků k pronájmu prostor pro reprezentaci klubu v rámci soutěží družstev a mládežnických akcí. Klubu se z dotace povedlo nakoupit jedenáct kusů šachových figurek, dále pokrýt pronájem prostor pro šachové zápasy v rámci soutěží družstev a mládežníku.

Díky této podpory se klubu povedlo v sezóně 2023/2024 dosáhnout 1. místa v Krajské soutěži, 2. místa v Městském přeboru a 4. místa v Městské soutěži.

Na fotkách níže je k vidění pohled do hrací místnosti v průběhu šachové zápasu, dále pohled na turnaj mládeže.

Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. ještě jednou děkuje za poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih při realizaci projektu „„Celoroční podpora šachového klubu“. Bez této by klubová činnost byla podstatně složitější.