Realizace projektu 069/23/OŠK statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti sportu

Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. chce poděkovat statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih za podporu při projektu „Celoroční podpora šachového klubu“.

V rámci projektu se Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. mimo jiné zavázal k modernizaci šachového vybavení, využití prostředků k pronájmu prostor pro reprezentaci klubu v rámci soutěží družstev a v neposlední řadě k odměnění mladých šachistů v rámci mládežnických akcí. Klubu se z dotace povedlo nakoupit čtyři kusy šachových hodin, dále pokrýt pronájem prostor pro šachové zápasy v rámci soutěží družstev a v neposlední řadě předání medailí mládežníku po proběhnutí šachových turnajů.

Díky této podpory se klubu povedlo v sezóně 2022/2023 dosáhnout 4. místa v Krajské soutěži, 5. místa v Městském přeboru a 4. a 6. místa v Městské soutěži. V sezóně 2023/2024 se nacházíme (v době psaní tohoto článku) na 1. místě Krajské soutěže, na 2. a 6. místě Městského přeboru a na 5. místě Městské soutěže.

Na fotkách níže je k vidění pohled do hrací místnosti v průběhu šachové zápasu, dále pohled na turnaj mládeže a předávání medailí a v neposlední řadě pohled na nově zakoupený materiál.

Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. ještě jednou děkuje za poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih při realizaci projektu „„Celoroční podpora šachového klubu“. Bez této by klubová činnost byla podstatně složitější.