O klubu

Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. je sice jeden z mladších klubů v Ostravě. Jakmile ovšem zabloudíme do jeho historie, tak zjistíme, že není, tak neznámým klubem po stránce hráčského osazení, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pojďme se tedy podívat, jak klub vznikl, na některé jeho významnější úspěchy a zkusíme rovněž nahlédnou do blízké budoucnosti.

Historie v kostce
Šachový klub Ostrava-Jih, z. s. vznikl transformací šachového klubu TJ Mariánské Hory. TJ Mariánské Hory dlouho hrály nižší soutěže družstev na území města Ostravy (především soutěže Městský přebor, Městskou soutěž I [dnes už bez přídavku I] a dnes již neexistující soutěže Městská soutěž II a Pohár Městského šachového svazu). V roce 2007 došlo ke dvěma zásadním událostem k přesunu klubu do Domova důchodců Korýtko, který se stal domácím útočištěm nejen šachistů Mariánských Hor, ale později i šachistů Ostrava-Jih a ke sloučení s klubem Unie Hlubina (po smrti hlavního mecenáše klubu). Sloučením došlo k zásadnímu posílení, a především zlepšeným výsledkům v rámci městských soutěží. K dalšímu zásadnímu kroku došlo v roce 2009, kdy se TJ Mariánské Hory spojili s šachovým klubem Svinov. Tím si Mariánské Hory získali účast nejen v Krajské soutěži, ale také v Krajském přeboru nejvyšší soutěži hrané na územním celku Moravskoslezského kraje. Bohužel v roce 2015 bylo rozhodnuto, že se TJ Mariánské Hory dále nebudou účastnit Krajského přeboru, tím rovněž došlo k odchodu nejsilnějších hráčů, kteří chtěli hrát silnější soutěže. Bohužel síla těchto hráčů nebyla dodnes nahrazena.

Další významným milníkem byl rok 2018, kdy se začala psát historie Šachového klubu Ostrava-Jih, z. s., který se osamostatnil od TJ Mariánské Hory. Rovněž klub posílili někteří hráči z TJ VOKD Poruba a klub si vytyčil cíl probojovat se zpět do Krajského přeboru a setrvat v něm. Návrat do Krajského přeboru se povedl po sezóně 2019/2020. Konec sezóny byl ovšem poznamenán pandemii viru SARS-CoV-2 (a nemocí COVID-19). Sezóna 2020/2021 se z důvodu pandemie neodehrála a bohužel i sezóna 2021/2022 byla pandemií stále silně poznamená a my jsme s touto skutečností nevyrovnali dobře a sestoupili jsme zpět do Krajské soutěže, kde se dlouhodobě řadíme k silnějším týmům. Rovněž jsme museli v důsledku pandemie přesunout naše hlavní útočiště, kterým se od roku 2020 stalo Středisko volného času Gurťjevova. Klub si velice váží spolupráce se Střediskem a dlouhodobě se snažíme si vyjít vstříc. Je potřeba rovněž vyzdvihnout hráče, kteří jsou nejen stálicí Ostrava-Jih, ale i předchozího klubu Mariánských hor, že tuto změnu přijali v dobrém a dnes v ni vidí především pozitiva.

V roce 2019 jsme rovněž začali s tréninkem mládeže. Tréninky vedou vyškolení trenéři s vizí dostat mládež nejen do soutěží družstev, ale také k individuálním úspěchem, tyto plány se pomalinku začínají naplňovat a daří se získávat pomalu i dílčí úspěchy na tomto poli.

Klubová činnost a s ní spojené plány do budoucna
Dlouhodobé zkvalitnění A-týmu a to za pomocí vlastních odchovanců z řad mládeže nebo za pomocí zisku posil. Jsme si vědomi, že bez dlouhodobě udržitelné mládeže se nám tento cíl nemůže povést. Proto je rovněž důležité aby mládež byla platnými členy v nižších soutěžích dnes už jsme přesvědčení o tom, že tohoto úkolu se nám povedlo dosáhnout a je na naších mládých aby se s ním dál popasovali, jak nejlépe úmí.

Někteří naši hráči kromě klubových soutěží hrají také individuální turnaje, a to jak v normálním šachu, tak v rapid (zrychleném) šachu. Největší účast máme tradičně v turnaji Ostravský koník, který se koná obvykle na přelomu dubna a května. Ostravský koník je doprovázen sérii turnajů v rapid šachu, obvykle to bývá šest nebo sedm turnajů pořádaných ve městech v okolí Ostravy a je možno si tam vybojovat bezplatný vstup do Ostravského koníka. Pro vysvětlení – rapid šach se hraje se zkráceným časem a celý turnaj o devíti kolech proběhne v jednom dni. Jeden z těchto turnajů se koná také v našem městském obvodě v kulturním zařízení K Trio. Naši šachisté, držitele průkazu ZTP, hrají každoročně mistrovství republiky tělesně postižených a dosahují velice dobrých umístění.