Školení trenérů IV. třídy

Kurz šachu pro pedagogické pracovníky a školení trenérů 4. třídy

Termín a místo: Sobota 22. června 2019 ve Starém Městě, sokolovna, klubovna ŠK Staré Město

Organizátor:
Šachový svaz Zlínského kraje

Lektorské zajištění:
Bc. IM David Kaňovský, trenér 2. třídy, FIDE trenér

Právo účasti:
Trenéři, hráči a pracovníci s mládeží registrovaní v ŠSČR a vedoucí šachových kroužků v rámci projektu Šachy do škol

Poznámky:
Účastí na školení je zároveň možné získání 4. trenérské třídy. Pro vedoucí šachových kroužků v rámci projektu Šachy do škol není podmínkou absolvovat zkoušku a získat trenérskou třídu.

Program:
08:00 – 08:30 Prezence.
08:30 – 08:45 Úvod.
08:45 – 10:15 Struktura šachových soutěží. Pedagogika a psychologie.
10:30 – 12:00 Projekt Šachy do škol, základy vedení kroužku.
12:00 – 12:30 Obědová přestávka.
12:45 – 14:15 Metody šachového výcviku začátečníků.
14:30 – 16:00 Taktika, teorie kombinace, matová schémata.
16:15 – 17:45 Výuka zahájení, střední hry a koncovek.
18:00 – 19:00 Písemná zkouška.

Zkoušky:
Kurz šachu pro pedagogické pracovníky – bez zkoušky
Každý absolvent Kurzu obdrží osvědčení o absolvování
Školení trenérů 4. třídy – zkouška (písemný test + ústní část)

Bližší informace:
Podrobnější informace obdrží přihlášení účastníci s dostatečným předstihem (zhruba týden před začátkem školení).

Účastnický poplatek:
Kurz šachu pro pedagogické pracovníky – 100 Kč
Školení trenérů 4. třídy – 200 Kč

Vedoucí školení:
Bc. IM David Kaňovský, 732 689 596, GMkana@seznam.cz

Přihlášky:
Emailem na adresu vedoucího školení do 31. května 2019.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se prosím obraťte na vedoucího školení.